Przygotowanie do konkursów w CUBUS? Tak!!

W Szkole Matematyki CUBUS uczymy matematyki praktycznej, przydatnej w życiu ale też słuchamy potrzeb naszych kursantów. Wynikiem naszych rozmów jest kurs przygotowujący do konkursu Kangur Matematyczny. Jest to konkurs dla uczniów szkół podstawowych i
średnich.

Konkurs Kangur przyciąga uczestników z około 30 krajów. Konkurs odbywa się co roku w trzeci czwartek marca. Według organizatorów, głównym celem Kangura jest badanie umiejętności myślenia logicznego, a nie czystej wiedzy i znajomości wzorów. Jest to najpopularniejszy szkolny konkurs matematyczny, do którego w 2007 roku dołączyły Kanada, Cypr, Ekwador, Grecja, Indie i Kirgistan.

Udział w konkursie jest możliwy po wniesieniu wpisowego, z którego część środków (1/5) jest przeznaczana na koszty organizacyjne, a pozostała część (4/5) na nagrody.

Obecnie w corocznym konkursie Kangur Matematyczny bierze udział ponad 4 miliony uczniów, w tym ponad 400 tysięcy w Polsce. To świadczy o jego ogromnej popularności i znaczeniu w edukacji matematycznej. Kangur Matematyczny jest przeprowadzany w formie 75-minutowego testu jednokrotnego wyboru. Składa się on z 30 pytań, przy czym w kategorii „Żaczek” jest 21 pytań, a w kategorii „Maluch” – 24
pytania. Pytania są podzielone na trzy kategorie wartości punktowych: 3, 4 i 5 punktów, co odzwierciedla ich różny poziom trudności.

W każdym pytaniu udostępniane są pięć możliwych odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje odpowiednią liczbę punktów, za brak rozwiązania przysługuje 0 punktów, a za błędną odpowiedź lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi karane jest odebraniem 25% odpowiedniej liczby punktów za to pytanie. Każdy uczestnik
otrzymuje również 30 punktów początkowych („Żaczek” – 21 pkt., „Maluch” – 24 pkt.), co oznacza, że minimalna końcowa liczba punktów, jaką można zdobyć, wynosi 0. Natomiast maksymalna możliwa liczba punktów to 150 („Żaczek” – 105 pkt., „Maluch” – 120 pkt.).

Taki system punktacji sprawia, że w konkursie Kangur Matematyczny kluczowe jest nie tylko udzielenie poprawnych odpowiedzi, ale także umiejętność unikania błędnych lub przypadkowych odpowiedzi. Dzięki temu konkurs stawia uczniom wyzwanie logicznego myślenia i umiejętności dedukcji, a nie tylko zdobywania wiedzy na pamięć. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez uczestników może zatem mieć znaczący wpływ na ich miejsce w rankingu konkursowym.

Tutaj dowiesz się więcej o konkursie: https://www.kangur-mat.pl/zasady.php#zasady

https://www.kangur-mat.pl/zasady.php#zasady

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *