Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź czy mamy już odpowiedz na twoje pytanie
Moje dziecko nie lubi matematyki. Jak lekcje w CUBUS mogą pomóc?

• CUBUS zaprasza na kursy matematyki:
• zgodne z podstawą programową danej klasy,
• z wykorzystaniem technik pamięciowych Abakus
• wspomagającyh koncentrację oraz wyniki w nauce,
• dzięki którym wzrośnie pewność siebie i poczucie własnej wartości dziecka na lekcjach matematyki w szkole
• blisko domu 🙂
• prowadzone w atrakcyjny sposób dla dziecka

Dlaczego liczydła w dobie ery internetu?
Każde dziecko ma zdolności, z których wiele może być ukrytych. Powodów można szukać w siedzącym trybie życia oraz hałasie technologicznym.  Stając się nadmiernie zależnymi od komputerach dzieci nigdy nie uczą się umiejętności krytycznego rozwiązywania problemów. Ta umiejętność — która jest w każdym dziecku — staje się uśpiona. Dzieci, szczególnie w młodym wieku, muszą praktykować używanie i aktywowanie zmysłów. Liczydło uczy dzieci używania kilku zmysłów naraz: oczu do patrzenia, uszu do słuchania i palców do przenoszenia koralików. Trening ten rozwija umiejętności koncentracji, a ich mózg staje się bardziej zdolny do obliczeń bez pomocy kalkulatorów. Choć są wygodne i niedrogie, nie będzie przesadą stwierdzenie, że korzystanie z kalkulatorów utrudnia odzyskiwanie i doskonalenie ukrytych zdolności dzieci.
Jak ustalamy plan zajęć?

Plan zajęć ustalamy w połowie września, kiedy znane są już plany w szkołach. Ponieważ już dziś mamy dużo zapisów z prośbą o określony termin zajęć (weekend/dz. powszedni po południu/przed południem), możecie Państwo już teraz zadeklarować chęć uczestnictwa w zajęciach w konkretnym dniu (np. sobota). Podczas rezerwacji miejsc w danej grupie bierzemy pod uwagę, w miarę możliwości, Państwa deklaracje oraz kolejność zgłoszeń i datę podpisanej umowy.
Po ostatecznym podziale na grupy otrzymacie Państwo wiadomość sms z proponowanym terminem zajęć.

Czy Uczniowie i Rodzice mają kontakt z nauczycielem?
Po zajęciach Uczeń i Rodzic mają do dyspozycji nasz e-dziennik, w którym w każdej chwili mogą skontaktować się z wybranym nauczycielem.
Moje dziecko nie ma problemów z matematyką.
Po co mu dodatkowe zajęcia?
Predyspozycje warto rozwijać. Nasze zajęcia zapewnią mu stały rozwój, stymulując jego ciekawość poznawczą, wyrabiając postawę badawczą, jak i poczucie własnej wartości u dziecka.
Czy pracujecie na jakimś konkretnym podręczniku?
Czy trzeba zakupić jakieś książki przed przystąpieniem do kursu?
Nie. Na naszych zajęciach pracujemy na autorskich materiałach dostosowanych do przewodniego programu kursu, który obudowany został pomocami dydaktycznymi jak: liczydła Soroban, klocki lego, maty dydaktyczne, aplikacje. Ponadto, w zakładce STREFA UCZNIA na naszej stronie kursant znajdzie bazę dodatkowych materiałów do pobrania.
Czy jest możliwość zajęć indywidualnych?
Tak. W szkole CUBUS prowadzimy zajęcia indywidualne, dosłownie “szyte na miarę” potrzeb ucznia.
Jak liczne są grupy i z czego to wynika?
Optymalna wielkość, to 5-9 osób: liczba wystarczająca, aby móc realizować zadania w parach i w podgrupach, gry oraz inne ćwiczenia, wymagające udziału kilkorga dzieci, a równocześnie wystarczająco mała, aby nauczyciel mógł obserwować pracę każdego dziecka i służyć mu pomocą w każdej wymagającej tego sytuacji. W takiej grupie żadne dziecko nie „ginie w tłumie”, każde ma możliwość wykazania się, jest dostrzeżone i docenione. Z drugiej strony, grupa jest na tyle liczna, że dzieci nie czują się zdominowane przez nauczyciela, co jest nieuniknione w zajęciach typu 1-1.
Jestem Ósmoklasistą, czy w CUBUS macie kursy przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty?
Tak. Do egzaminu Ósmoklasisty możesz przygotować się indywidualnie lub na kursie grupowym, którego program jest zaplanowany tak, aby wszystkie najważniejsze treści były powtórzone przed egzaminem.
Jestem Maturzystą, czy w CUBUS znajdę kurs przygotowujący do Matury?
Tak. Na kursie indywidualnym, w grupie dwuosobowej lub w mini grupie możesz przygotować się do egzaminu Maturalnego pod opieką nauczyciela specjalizującego się w nauczaniu Maturzystów.
Jestem studentem, czy znajdę zajęcia indywidualne dostosowane do moich potrzeb w CUBUS?
Tak. W CUBUS prowadzimy zajęcia indywidualne w formie korepetycji z zakresu w jakim jest potrzebne wsparcie, również dla studentów wydziału matematyki.
Czy mogę uczyć się online w CUBUS?
Tak, prowadzimy zajęcia online dla uczniów klas 8 oraz szkół ponadpodstawowych.

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ?