KLASY 4-8

Matematyka: Klucz do sukcesu i przyszłości ucznia

Nauczanie matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej odgrywa kluczową rolę w rozwoju dziecka. Edukacja matematyczna jest istotna i celowa, ponieważ buduje umiejętności poznawcze, logiczne myślenie oraz przygotowuje ucznia do wyzwań przyszłości. W dzisiejszym rozwijającym się świecie, matematyka nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ stanowi fundament wielu dziedzin zawodowych, takich jak nauka, technologia, inżynieria, finanse czy informatyka. Ale również medycyna oczekuje od przyszłych studentów znajomości matematyki w zakresie szkolnym.

Nauka matematyki od klasy 4 jest szczególnie ważna, ponieważ w tym okresie dzieci przechodzą z czynnościowego nauczania matematyki do formalnych koncepcji i zagadnień. Właściwe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty jest kluczowe dla dalszego rozwoju ucznia i wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Jednak wiele dzieci spotyka trudności w nauce matematyki. Oprócz czynników zewnętrznych, takich jak tempo nauczania i przepełnione klasy, lęk matematyczny jest jednym z głównych powodów tych trudności. Lęk matematyczny to silne emocje negatywnie wpływające na podejście dziecka do matematyki i jego pewność siebie. Dlatego ważne jest, aby nauczanie matematyki uwzględniało zarówno aspekty poznawcze, jak i emocjonalne, aby pomóc uczniom przezwyciężyć lęk i rozwijać pozytywne podejście do nauki matematyki.

W naszej szkole oferujemy różnorodne kursy i zajęcia, które mają na celu wszechstronny rozwój matematyczny uczniów. Nasze kursy kładą nacisk na rozwijanie umiejętności matematycznych, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów i budowania pewności siebie w dziedzinie matematyki. Nasze zajęcia mają na celu przełamanie lęku matematycznego. Zapewniamy przyjazne środowisko, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności matematyczne i czerpać satysfakcję z osiąganych postępów.

Zapisz swoje dziecko na nasze kursy i daj mu szansę na rozwinięcie umiejętności matematycznych, przezwyciężenie lęku matematycznego i przygotowanie do sukcesu w przyszłości. Matematyka jest kluczem do rozwijającego się świata, a nasze kursy i zajęcia są drogą do osiągnięcia pełnego potencjału ucznia w tej dziedzinie. Dołącz do nas już dziś i otwórz drzwi do sukcesu matematycznego dla Twojego dziecka!

Zapraszamy na:
 • Kursy MAmTEMoc – czyli dodatkowa godzina w tygodniu zajęć wzmacniających umiejętności przewidziane podstawie programowej klas 4 – 8. Dzieci rozwijają umiejętności zgodnie z programem nauczania danej klasy i pracują w grupach rówieśników, a także zdobywają dodatkowe wsparcie i praktykę. Nie stawiamy ocen, stawiamy na rozumienie.
 • ORŁY –kurs matematyki, który rozwija logiczne myślenie i przygotowuje do konkursów matematycznych! Dzieci zdobędą umiejętności rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych, poznają strategie i techniki matematyczne. Nasze zajęcia są interaktywne i angażujące, stwarzając inspirujące środowisko do odkrywania matematyki. (np. Kangur, Alfik ). Podział na grupy odbywa się zgodnie z kategoriami w Kangurze, ale również po spotkaniu diagnostycznym.
 • #E8 – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty poprzez powtórzenie materiału, omówienie technik oraz metod egzaminacyjnych.
 • SZACHY – nasze zajęcia rozwijają umiejętności logicznego myślenia, koncentrację i strategię. Dzieci uczą się zasad gry, taktyk, rozwiązywania problemów i współpracy. Kurs zapewnia przyjazną atmosferę, konkurencję i satysfakcję z postępów. Dołącz już teraz i otwórz drzwi do fascynującego świata szachów dla Twojego dziecka
 • SYMPLEKS – zajęcia indywidualne dostoswane do indywidualnych potrzeb dziecka. Indywidualne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Indywidualna praca z dzieckiem mającym trudności z matematyką.
 • SOROBAN – nauka szybkiego rachowania z wykorzystaniem liczydeł oraz technik uczenia się! Dzięki temu, dzieci potrafią liczyć o wiele lepiej niż ich rówieśnicy, co przekłada się na większą pewność siebie podczas lekcji matematyki.

SOROBAN

Poza tym Kurs SOROBAN przynosi wiele korzyści rozwojowych dla dzieci:

 • Pewność siebie: Dzięki opanowaniu umiejętności rachowania na sorobanie, dzieci nabierają pewności siebie podczas rozwiązywania matematycznych zadań. To umiejętność, która przynosi im przewagę w nauce i buduje ich wiarę we własne możliwości.
 • Lepsza koordynacja i koncentracja: Dzieci rozwijają lepszą koordynację oko-ręka oraz umiejętność skupienia się na zadaniu, co ma pozytywny wpływ na ich ogólną koncentrację.
 • Sprawniejsza współpraca obu półkul mózgowych: Manipulowanie liczydłem soroban wymaga współpracy zarówno prawej, jak i lewej półkuli mózgowej. Dzieci rozwijają umiejętność wykorzystywania obu stron mózgu równocześnie, co wpływa pozytywnie na ich zdolności poznawcze.
 • Emocje pod kontrolą: Liczydło soroban ma działanie uspokajające, pomagając dzieciom utrzymać koncentrację i skupienie. Nauka rachowania na sorobanie uczy również samodyscypliny, a przewidywalny proces liczenia daje dzieciom poczucie kontroli, co pozytywnie wpływa na regulację emocji.
 • Większa motywacja do nauki z poczuciem sukcesu: Kurs SOROBAN stwarza pozytywną atmosferę, w której dzieci doświadczają sukcesów w nauce matematyki. Poprzez zdobywanie umiejętności rachowania na sorobanie, dzieci zyskują większą motywację do nauki oraz poczucie satysfakcji ze swoich osiągnięć.

NIE WIESZ jakie zajęcia wybrać?

Twoje dziecko już nie lubi matematyki w klasie 4? Nie czekaj.
A może Twoje dziecko nudzi się w szkole i może rozwijać swój talent?

 Zadzwoń: 537 237 137 lub zgłoś się